Counter Flows mission

STOPPA slöseriet med energi!

Counter Flow Products B.V. vill göra något stort för att minska energiförbrukningen i uppbyggda miljöer. Mer specifikt har man riktat in sig på den största “energiläckan” i dagens nybyggnation: avloppet . Under de senaste årtiondena har man gjort mycket när det gäller att begränsa värmeförlusten genom väggar, fönster, tack och golv. Nästa steg för att begränsa värmeförlusterna genom skorstenen var att byta till högeffektiva pannor och sedan värmepumpar. Även värmeförlust genom ventilationen tittades på: värmeåtervinning från ventilationsluften infördes i bostäderna. Därmed trodde man sig ha tätat alla “värmeläckor” i bostaden men avloppet har man inte tittat närmare på. Counter Flow vill gärna ändra på det och strävar efter att all nybyggnation ska förses med värmeåtervinning genom duschvattnet.

STOP wasting energy…
…START recovering it!

Målet för Counter Flow

Med ett mål för ögonen!

Counter Flow startades med ett mål i sikte att utforma, tillverka och leverera högeffektiva produkter för att återvinna värme ur avfallsvattnet. Därvid ligger fokus på värmeåtervinning ur duschvattnet, eftersom duschandet (i Nederländerna) står för cirka 80 % av den totala varmvattensförbrukningen i bostäderna. Därför är det logiskt att försöka återvinna så mycket värme som möjligt just där. Naturligtvis används det också varmvatten till att bada, och tvätta och diska men det står endast för en mindre del av den totala varmvattensförbrukningen.

Även de nederländska myndigheterna inser att tekniken “värmeåtervinning ur duschvattnet” kan utgöra ett avsevärt bidrag till energibesparingen, och på så sätt även bidra till den önskade minskningen av olika sorters avgaser. Tekniken ingår också i det system som användas till att beräkna energieffektiviteten (EPC) i en byggnad. Counter Flow kan bygger på över 15 års erfarenhet av utformning och tillverkning av produkter för värmeåtervinning ur duschvattnet och har allt på plats för att omvandla nya koncept och idéer till innovativa produkter som våra kunder ska kunna erbjuda marknaden.

Genom att dela vår passion för återvinning av värme ur duschvattnet med dig vill vi sprida kännedom om och uppmuntra användandet av denna teknik.
Samtidigt är det vår avsikt att fortsätta att försöka nå våra mål och kunna lämna över en värld som är så bra som möjligt till följande generationer.

Varför välja Counter Flow?

Teknik

• Dubbla väggar
• Inga rörliga delar
• Ingen hjälpenergi nödvändig
• Inga reglage nödvändiga

100% återvinningsbart

Counter Flow fäster stor vikt vid återvinningen av deras produkter. Redan vid utformningen försöker vi se till att produkten, när den tagits ur drift, lätt ska gå att monteras ner till de rena grundmaterialen koppar och plast. Detta borgar för 100 % återanvändning vilket alltid varit vår utgångspunkt!

Värmeåtervinning från duschvattnet komplicerat?

Nej, det är det inte! Genom att utnyttja de fysikaliska egenskaperna hos vatten och koppar på ett smart sätt har en produkt tagits fram som består av relativt lite material och varken kräver hjälpenergi och/eller styrreglage men som ändå kan återvinna större delen av värmen från duschvattnet. Produkterna från Counter Flow har dessutom inga rörliga delar och är utförda med så kallade “dubbla väggar” mellan dricksvatten och duschvatten. Med andra ord: Counter Flow-produkterna är både idiotsäkra och miljösäkra!

Värmeåtervinning ur duschvattnet, när går det och när går det inte?

I nybyggnation går det alltid att använda!

Att inte placera en värmeåtervinnare i duschen är en missad chans! Man sätter ju inte in englasfönster i en mycket välisolerad huskropp? Detta är uppenbart för de flesta men det gäller tyvärr inte för värmeåtervinnare i duschen. Det byggs fortfarande nya hus utan värmeåtervinnare i duschen. Ibland för att man inte tänkt på att sätta in värmeåtervinnare i duschen men det kan också bero på att de nödvändiga EPC-punkterna redan tillgodosetts genom andra (dyra) tekniker som värmepumpar eller solpaneler.

Välj den duschvärmeåtervinnare som passar dig bäst

Produkterna från Counter Flow kan grovt delas upp på två kategorier: VERTIKALT och HORISONTELLT installerade dusch-värmeåtervinnare. Den vertikalt installerade värmeåtervinnaren som placeras på duschröret från Counter Flow är den vanligaste på grund av den höga effektiviteten och det blygsamma priset. Värmeåtervinnare på duschrör kan dock endast användas om duschrummet befinner sig på andra våningen (eller högre). Själva apparaten kan då installeras på bottenvåningen, och om möjligt direkt under duschrummet. I praktiken installeras värmeåtervinnaren på duschrör oftast i närheten av mätaren men ibland kan man installera den i ett hörn under trappan eller i ett trappskåp. De värmeåtervinnare som installeras horisontellt är inte riktigt lika effektiva och installeras ofta i duschkaret eller på duschavloppet. Dessa produkter används framför allt i bostäder som ligger på en våning som t.ex. lägenheter, enrumslägenheter och bungalows.

Duschrör-WTW VX 1700 / 2100

Duschrör-WTW VX 2100 HF

EasyFit HX 1200

Upptäck själv…

hur lätt det är att spara energi. Dubbelt så stor duschnjutning med samma mängd energi!

Tillbehör till din duschvärmeåtervinnare

för alla våra värmeåtervinnare för placering på duschrören behövs det vara en universal anslutning; enklare blir det inte!

Universalt anslutningsset

STOP wasting energy…
…START recovering it!

Adressinformation

Counter Flow Products B.V.
Tottgärdsgattu 7
793 60 Siljansnäs

Kontakta oss

E-post: info@counter-flow.se

Företag

Handelskammarnummer: 76300005
Företagsnummer: 000044117663
Momsnr: NL860580143B01